Mỡ bôi trơn SKF chính hãng LGHP 2, LGMT 3, LGMT 2, LGEP 2, LGHB 2, LGLT 2, LAGD, LGWA 2, LGEV 2, LGFP 2

Mỡ chịu nhiệt SKF | Mỡ độ nhớt cao | Mỡ đa năng công nghiệp | Mỡ tự động | Mỡ dãy nhiệt độ rộng | Mỡ bò SKF | Mỡ bò chịu nhiệt SKF | Mỡ bôi trơn vòng bi |

Mỡ SKF, Mỡ bôi trơn vòng bi SKF tiên phong trong thiết kế và chế tạo vòng bi, hiểu rất rõ về các yêu cầu bôi trơn vòng bi dưới mọi điều kiện vận hành. Vòng bi SKF - Nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu. Phải được bảo về bằng các chất bôi trơn có chất lượng tốt nhất. Tất cả các loại mỡ SKF được sản xuất sau quá trình nghiên cứu, kiểm tra và kiểm nghiệm thực tế. Điều này đảm bảo rằng Mỡ SKF là loại mỡ tốt nhất mà Khách hàng có thể tìm được ở mọi nơi trên thế giới. Sử dụng đúng loại mỡ bôi trơn SKF là điều kiện tiên quyết trong công tác bảo trì của chương trình "Vận Hành Không Sự Cố"