Mỡ SKF LGEM 2

SKF Authorized Distributor​ - Đại lý uỷ quyền SKF

SKF High Viscosity Bearing Grease with Solid Lubricants

Mỡ SKF LGEM 2 thuộc dòng mỡ EP của SKF với phụ gia Disulphite Molybden. Nên dùng SKF LGEM 2 trong điều kiện Tốc độ thấp hoặc chuyển động lắc, Độ rung động mạnh, Tải trọng cao, Đặc tính chống rỉ và khả năng chịu nước.Sản phẩm Mỡ LGEM 2Download tài liệu thông số kỹ thuật mỡ skf Mỡ LGEM 2
datasheet SKF Mỡ LGEM 2
TÌM HIỂU GIẢI PHÁP BÔI TRƠN CỦA SKF
skf.com/lubrication